Мисия

Приоритетни цели, които фондация „Свети Свети Константин и Елена” ще осъществява са:

 • организиране, участие и подпомагане на всякакви видове дейности в областта на изкуството и науката, свързани с набиране на средства за децата в неравностойно положение;

 • подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;

 • подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на децата в неравностойно положение;

 • установяване на равнопоставен диалог с общинските и държавни власти, насочен към решаване на проблеми от местен и национален характер, свързани с грижите за деца в неравностойно положение;

 • изграждане на подходяща среда за здравословен начин на живот, чрез обучение, комуникация, услуги и лечение;

 • въвеждане на нови методики на обучение и прилагане на нови информационни технологии;

 • оказване на правна, икономическа, здравна и социална помощ, чрез съответните специалисти на децата в неравностойно положение;

 • осъществяване на научен обмен и подпомагане на талантливи деца;

 • подпомагане и участие в изследователски и научни мероприятия; развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура; защита на човешките права и околната среда.

Средствата ще бъдат набирани чрез:

 • организиране на изложби, арт прояви, конкурси, спектакли, концерти, благотворителни прояви;

 • реализация на произведения на изкуството, като получените средства се използват за постигане целите на фондацията;

 • подпомагане на изграждането и финансирането на центрове за обучение, лечение и рехабилитация на деца в неравностойно положение.