Партньори

Галерия "Графит"

адрес: бул. Княз Борис I 65, 9000 Варна,

тел:052 989 999, www.graffitgallery.com

Галерия "Арт Маркони"

адрес: ул. "Охрид" №22, 9000 Варна,

тел: 052 64 30 80, М: 0888 26 33 24

А1 България ЕАД

адрес: ул. „Кукуш” №1, София 1309, тел:*88 и +35988123, сайт: www.a1.bg

ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА

адрес: бул. “Сливница” №2, Варна 9000, www.fccvarna.bg

Помощното училище с интернат "Св. Св. Кирил и Методий" с. Кривня, Община Провадия

адрес: община Провадия, област Варна, 9217 Кривня М: 0878 273 413, www.csop-krivnya.com

Дом за медико-социални грижи - Варна

адрес: кв. Виница, ул. Овеч 2, 9022 Варна,
тел: 052 342 304, www.dmsgd-varna.com