Партньори

Галерия "Графит"

адрес: бул. Княз Борис I 65, 9000 Варна, тел:052 989 900, www.graffitgallery.com

Галерия "Арт Маркони"

адрес: 9000 гр.Варна, ул. "Охрид" № 22, тел: 052 64 30 80, М: 0888 26 33 24, www.markoni.hulite.net

Куадрант Бевъриджис

адрес: ул. Постоянство 67А, София 1111, тел:+359 2 9602630, факс:+359 2 8717028, сайт:www.pepsi.bg

ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА

адрес: бул. “Сливница” № 2, Варна 9000, www.fccvarna.bg

Дом за деца, лишени от родителска грижа "Другарче"

адрес: гр. Варна, бул. "Ген. Колев" № 90, тел:052 303574

Дом за деца, лишени от родителска грижа "Княгина Надежда"

адрес: гр. Варна, ул. "Кракра" 2, тел: 052 630703

Помощното училище с интернат "Св. Св. Кирил и Методий" с. Кривня, Община Провадия

адрес: 9217 Кривня, Община Провадия, област Варненска, тел:+359 (0)5181312

Дом за медико-социални грижи - Варна

адрес: 9022 Варна, кв. Виница, ул. Овеч 2, тел./факс: 052/ 342307, 342403 www.dmsgd-varna.com