9aaffcd7bcbef25f8d6f9a29b3cd9318086accc1.jpg

Фондацията

ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД учреди фондация "Свети Свети Константин и Елена", за да подпомага чрез нея и чрез инициативата си "Арт-Фонд", деца в неравностойно положение от домовете за деца, лишени от родителска грижа. Основна мисия на фондация "Свети Свети Константин и Елена" е инициативата "Изкуството за деца в нужда!", чиято годишна кулминация е традиционната коледна разпродажба на картини. Всеки, който има желание да помогне за благородната кауза, за повече топлина и детски усмивки, може да се присъедини към идеята, като:

  • дари на фондацията свои или чужди произведения на изкуството;

  • откупи такива за своята колекция или направи подарък на близък;

  • направи парично дарение на фондацията по следната банкова сметка:

Централна кооперативна банка - клон Варна BIC CECBBGSF, IBAN BG32CECB979010B0548500

Фондация "Свети Свети Константин и Елена" е вписана с решение № 341 от 23 октомври 2009 г. в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел, воден при Варненския окръжен съд. Фондацията упражнява дейност в обществена полза. Тя се ръководи от Управителен съвет и управител, които са в състав:

  1. Милчо Петков Близнаков
  2. Калин Георгиев Желев
  3. Ивелина Кънчева Шабан
  4. Елена Косева Косева - управител
6f3584733ad941d54a961b8a111fd11e804785ac.jpg

МИСИЯ

Приоритетните цели, които фондация „Свети Свети Константин и Елена” ще осъществява са свързани с организиране, участие и подпомагане на всякакви видове дейности в областта на изкуството и науката, свързани с набиране на средства за децата в неравностойно положение; подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на децата в неравностойно положение.