Дарения

Всеки, който има желание да помогне за благородната кауза, за повече топлина и детски усмивки, може да се присъедини към идеята, като:

  • дари на фондацията свои или чужди произведения на изкуството;

  • откупи такива за своята колекция или направи подарък на близък;

  • направи парично дарение на фондацията по следната банкова сметка:

Централна кооперативна банка - клон Варна

  • BIC: CECBBGSF

  • IBAN: BG32CECB979010B0548500