245312ce9da6e53fe63189d7f6c859bfeb560a22.jpg

„Изкуството за деца в нужда“ 2023

15-та Благотворителна кампания „Изкуството за деца в нужда“ 2023

За 15-та поредна година в деня на Св. Лука – професионалния ден на художниците Фондация „Св. св. Константин и Елена” стартира своята традиционна благотворителна кампания за разпродажба на произведения на изкуството в помощ на децата в неравностойно социално положение от ЦНСТ "Другарче” и ЦНСТ „Изгрев“, гр. Варна, както и Помощно училище с интернат „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Кривня.

Част от изложените творби през тази кампания ще бъдат картините създадени от талантливите художници взели участие в VI ПЛЕНЕР "Докосване до природата".

От 18 октомври до 6 декември произведенията са изложени в арт-пространството на хотел „Азалия“, а също могат да бъдат откупени онлайн на или във Facebook.

В периода от 8 декември до края на януари в Галерия „Графит“, Варна ще се състои груповата изложба на творбите.

В полза на деца в риск се приемат и парични дарения:

Фондация „Св. св. Константин и Елена“

Централна кооперативна банка – клон Варна

BIC CECBBGSF

IBAN BG32CECB979010B0548500

Средствата от продажбата на произведенията и постъпилите парични дарения през тази кампания ще бъдат предоставени за ремонтни дейности по облагородяване на жилищните пространства, необходими за пълноценното развитие на децата и юношите.