d6790c931b7140afc31c087a63be0f8c8b994890.jpg

01 Окт 2019 - 17 Ное 2019

Конкурс за стипендианти в област „Здраве чрез СПА“

Срокът за кандидатстване се удължава до 17 ноември 2019!

„Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”

обявяват конкурс за стипендианти в област „Здраве чрез СПА“ за учебната 2019/2020 учебна година (зимен семестър)

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

Програмата е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология, кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България.

Предимства при класиране:

Студенти в неравностойно положение, което включва млади хора със специален социален или здравен статус, т.е: - млади хора израснали под институционализирaна грижа; - сираци и полусираци; - студенти със степен на инвалидност; - студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания).

2. Периодичност: Стипендията да се отпуска за семестър, т.е два пъти годишно.

3. Квота по стипендиантската програма: по двама студенти за всеки семестър от учебната година, т.е. 4 студенти годишно.

4. Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв. Общо 6000 лв. на година.

5. Определяне на бенефициентите:

Комисия съставена от представители на „Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и представител/и на академичните среди, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:

  • среден успех от предходния семестър на обучението. Минимално изискван успех: Мн. Добър 5.00
  • социален статус на кандидатите за стипендия.

6. Срок за кандидатстване за зимен семестър на 2019/2020 г: 01.10.2019 - 31.10.2019 г.

7. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец);
  • Мотивационно писмо;
  • Академична справка /или уверение от университета/ за успех от летния семестър на учебната 2018-2019 г., форма на обучение, специалност, курс;

  • Документ удостоверяващ специален социален или здравословен статус на кандидата, ако в документите е посочил предимство при класиране: - израснал под институционализирaна грижа; сираци и полусираци; студенти със степен на инвалидност;

  • студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания). Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда), или чрез изпращане по поща или куриер.

Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.

8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 1- 10 ноември 2019 г.

9. Обявяване на стипендиантите /лично и публично/: до 12 ноември 2019 г.

10. Изплащане на стипендиите:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно

подписани договори с бенефициентите, изплаща сумата на 5 равни месечни суми по 300 лв. по сметка на бенефициента, 10 число на следните месеци – декември (две вноски – септември и октомври), януари (2 вноски - ноември и декември), февруари (1 вноска – януари).