146875-OTNM5C-535.jpg

03 Яну 2020 - 04 Яну 2020

Стипендианти на Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

Определени са стипендиантите на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" за зимен семестър на 2019/2020 г. По програма "Здраве чрез СПА" стипендии се присъждат на:

Кристина Герганова - Медицински университет - Плевен, специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"

Милица Иванова - Медицински университет - Плевен, специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"

По програма "Туризъм" стипендии се присъждат на:

Кристияна Кирилова - Колеж по туризъм - Варна, специалност "Мениджмънт на туризма"

Севдалина Илиева - Аграрен университет - Пловдив, специалност "Аграрен туризъм"

Благодарим на всички студенти, кандидатствали за стипендия. Пожелаваме Ви успешна и щастлива Нова 2020 година!