Стипендии-2019-2020-Resize.jpg

28 Яну 2020 - 28 Фев 2020

Конкурс за стипендианти в област "Здраве чрез СПА"

Започна приемът на документи за стипендиантска програма "Здраве чрез СПА", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2020 г.

Програмата е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология, кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България.

Минимално изискван успех при кандидатстване: Мн. добър 5.00

>> виж тук Регламент

Размер на една стипендия: 1500 лв. разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв.

Предимства при класиране:

  • студенти в неравностойно положение, което включва млади хора със специален социален или здравен статус, т.е:
  • млади хора израснали под институционализирaна грижа;
  • сираци и полусираци;
  • студенти със степен на инвалидност;
  • студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания).

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в стипендиантската програма (изтегли образец)
  • мотивационно писмо;
  • академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимния семестър на учебната 2019/2020 г, форма на обучение и специалност;
  • документ удостоверяващ съответното социално или здравословно състояние на кандидата, ако в документите е посочил предимство при класиране: - израснал под институционализирaна грижа; сираци и полусираци; студенти със степен на инвалидност; студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания).

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, по пощата или по куриер на адрес:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

За контакти и повече информация:

тел: +359 52 383 943 и-мейл: foundation@stconstantine.bg

*Попълването на документите е задължително, както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.