plener-web.png

12 Мар 2020 - 12 Апр 2020

Набират се проекти за VI пленер по скулптура "Докосване до природата"

For English read below

Набират се проекти за VI пленер по скулптура "Докосване до природата – Произведения за градинска среда /кашпи/"

Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявява конкурс за проекти за VI пленер-конкурс "Докосване до природата – Произведения за градинска среда /кашпи“. Събитието ще се проведе от 7 до 23 май 2020 г. на открита площадка в курорта Св. Св. Константин и Елена".

Регламент

Краен срок за кандидатстване: 12 април 2020

Материал за работа: русенски варовик

Размери на камъка 80х80х140

Авторите могат да представят повече от един проект.

Като продължение на тематиката от първите четири пленера за връзката между морето, земята, природата и хората, тази година творческата задача към скулпторите е „Произведения за градинска среда /кашпи/“.

Проектите трябва да бъдат визуализирани под формата на скица, рисунка или снимка на макет и придружени с кратко описание на идеята. Към проектите трябва да бъде приложено и описание на постаментите, на материалите за укрепване и консервация, за да може творбата да бъде представена в завършен вид в парковото пространство на курорта.

5-те творби, които ще бъдат реализирани на петия пленер, ще бъдат определени след журиране.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие (по образец);

  • творческа автобиография;

  • проект за скулптура по обявената тема на пленера „Докосване до природата – Произведения за градинска среда /кашпи“.

Документация за участие в конкурса ще се приема:

  • на и-мейл foundation@stconstantine.bg,

  • на електронен или хартиен носител по пощата или по куриер, на адрес:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006.

За контакти и повече информация: 052 383 943, 0884 41 30 30

VI пленер по скулптура „Докосване до природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД“ и със съдействието на „Скални материали“ АД, гр. Русе – дружеството дарило необходимия камък за изработка на произведенията.


Call for projects for VI Sculpture Plein Air Touch the Nature

Sts. Constantine and Helena Foundation announces project competition for VI Stone Sculpture Plein Air Touch the Nature – Garden Artworks /Plant Pots/. The event will take place at the open area at Sts. Constantine and Helena resort from 7 to 23 May 2020

PARTICIPATION RULES

Application deadline: 12 April 2020

Working material: Ruse limestone

Dimensions of the stone 80х80х140

The artists could present more than one project.

Following the subject of the first four meetings about the connection between the sea, the land, the nature and the people, this year’s creative task to the artists is Garden Artworks /Plant Pots.

Projects should be visualized in the form of a sketch, a drawing or a picture of a model and should be accompanied by a short description of the idea. A description of the pedestals, of the reinforcement and conservation materials should also be enclosed to the projects, so that the artwork could be presented in final form at the park area of the resort.

The 5 artworks which will be realized on the fifth meeting shall be determined by judgment.

Necessary application documents:

Documentation for participation at the competition shall be accepted as follows:

  • at e-mail address foundation@stconstantine.bg,

  • in electronic form or as a hard copy by post or courier service at the following address:

Sts. Constantine and Helena Foundation

Sts. Constantine and Helena Resort

Administrative building

Varna 9006.

For contact and more information: +359 52 383 943, +359 884 41 30 30

VI sculpture symposium Touch the Nature is carried out with the financial support of St. St. Constantine and Helena Holding JSC and with the assistance of Skalni materiali JSC, Ruse – the company which donated the stone, necessary for making the artworks.