Изкуството за деца в нужда!

Стипендианти на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" по програмите - "Туризъм" и "Здраве чрез СПА" за летния семестър на учебната 2018/2019 г.

Определени са новите стипендианти на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" по програмите - "Туризъм" и "Здраве чрез СПА". 

 

Стипендиантите, които ще получат стипендия за летния семестър на учебната 2018/2019 година са:

 

Програма "Здраве чрез СПА":

1. Бранислава Горанова - МУ - Плевен

2. Анита Атанасова - МУ - Варна

 

Програма "Туризъм":

1. Севги Сеид   - Икономически университет - Варна

2. Кристияна Кирилова - Колеж по туризъм - Варна         

 

Програмите се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД и "Холдинг Варна" АД.

 

 

Благодарим за участието на всички студенти, с пожелания за успешен семестър!