Изкуството за деца в нужда!

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър 2018/2019

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за летен семестър 2018/2019

Започна приемът на документи за стипендиантска програма "Здраве чрез СПА", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 г. Програмата се осъществява с подкрепата на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД.

 

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019 г.

Програмата е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология, кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България.


Минимално изискван успех при кандидатстване: Мн. добър 5.00


>> виж тук Регламент


Размер на една стипендия: 1500 лв. разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв.


Предимства при класиране:

- студенти в неравностойно положение, което включва млади хора със специален социален или здравен статус, т.е:

- млади хора израснали под институционализирaна грижа;

- студенти от социално слаби семейства - с месечен доход под 560 лв. на член от семейството;

- сираци и полусираци;

- студенти със степен на инвалидност;

- студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания).

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в стипендиантската програма (изтегли образец)

- мотивационно писмо;

- академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимен семестър на учебната 2018/2019 г, форма на обучение и специалност;

- документ удостоверяващ съответното социално или здравословно състояние на кандидата, ако в документите е посочил предимство при класиране: - израснал под институционализирaна грижа; студент от социално слаби семейства - с месечен доход под 560 лв. на член от семейството; сираци и полусираци; студенти със степен на инвалидност; студенти със специални образователни потребности (млади хора с увреждания).

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, по пощата или по куриер на адрес:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

 

За контакти и повече информация:

тел: +359 52 383 943

и-мейл: foundation@stconstantine.bg

 

 

*Попълването на документите е задължително, както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.