Изкуството за деца в нужда!

Нов прием по стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ зимен семестър 2016/2017

Удължава се срокът за прием на документи по стипендиантска програма "Здраве чрез СПА". Очакваме Вашите кандидатури до 10 октомври 2016 година включително.


И през новата учебна 2016/2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД ще реализира стипендиантската си програма „Здраве чрез СПА“, която е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, които дават възможност на студентите след завършване на обучението си да се реализират като специалисти в СПА, балнео и Wellness центрове. През зимния семестър на настоящата учебна година Фондацията ще подпомогне двама стипендианти, като размерът на всяка стипендия е 1 500 лв.


Новите стипендианти ще бъдат обявени до 30 октомври.

 

Програмата е за студенти, обучаващи се по специалности, обвързани с физикална и рехабилитационна медицина, морелечение (таласотерапия), СПА и Wellness терапии, балнеология,  кинезитерапия, ерготерапия, лечебни и спортни масажи и медицинската козметика, във Висши учебни заведения и колежи, регистрирани съгласно закона за висшето образование в България. Изискване към кандидатите е да са постигнали минимален успех от летния семестър на учебната 2015/2016 г. отличен 5.50.


Необходими документи за кандидатстване:


 - заявление (по образец);

 мотивационно писмо (описващо амбициите, целите и плановете за развитие на кандидатите в професията и съдържащо аргументация защо кандидатът заслужава да получи стипендията)

 -служебна бележка, удостоверяваща  формата на обучение, специалността и успеха от летния семестър на учебната 2015/2016 година.


С предимство ще се ползват кандидати, израстнали под институционална грижа, сираци и полусираци, студенти от социално слаби семейства (с минимален доход на член от семейството под 420 лв.), студенти със степен на инвалидност или др. увреждания, удостоверени чрез документ от ТЕЛК.  

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител, лично, по пощата или по куриер на адрес:


Фондация „Св. Св. Константин и Елена“,

к.к. Св. Св. Константин и Елена,

Административна сграда,

Варна 9006


За допълнителна информация:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена”

Тел: 052 383 943 

foundation@stconstantine.bg

 

Пълен регламент на програмата можете да намерите тук:


Регламент