Изкуството за деца в нужда!

Нов прием на кандидати по стипендиантските програми „ТУРИЗЪМ“ за летен семестър на учебната 2015/2016 г.

Срокът за прием на документи по програма "Туризъм" е удължен до 18 март включително.  


Холдинг Варна АД учредява 4 стипендии за български студенти в специалност „Туризъм” на обща стойност 6 000 лв. Стипендиите ще бъдат предоставени чрез фондация „Св. Св. Константин и Елена”. В края на март ще бъдат обявени имената на двама студенти, които ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2015/2016 година. Размерът на всяка една от стипендиите е 1 500 лв.

Краен срок за подаване на документи - 18 март.  

 

За получаване на стипендия могат да кандидатстват студенти редовно обучение, обучаващи се за степен бакалавър, специалност ”Туризъм”, от всички български висши училища, с минимален успех по  предходния семестър: отличен 5,50. 

Комисия, съставена от представители на академичната общност, Холдинг Варна АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ще разгледат документите и определят бенефициентите на програмата.

 

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител в офиса на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда) или чрез куриер до същия адрес. По програмата могат да участват стипендианти от предходни години. 

 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена” реализира от 2014 година стипендиантски програми в различни области - „Туризъм”, „Здраве чрез СПА”, „Социално дело и социален мениджмънт”,  „Изкуства”.  Основна цел е да се стимулират студентите за постигане на отлични резултати в обучението и осигуряване на възможност за повишаване на квалификацията.

 

Информация за стипендиантската програма, както и за дейностите и инициативите на фондация „Св. Св. Константин и Елена”, можете да откриете на сайта фондацията - www.foundation.bg и на нейната фейсбук страница - www.facebook.com/foundation.bg.

 

Документи за кандидатстване: